Ferieboliger på Ulvshale strand

Oplysninger om Ulvshale

Ulvshale er en halvø og en bebyggelse af samme navn nord for Stege på Møn. Vest for halvøen ligger øen Nyord, som er adskilt af Ulvshale Løb. Mod sydøst er halvøen afgrænset af Hegnede Bakke. Halvøen består af materiale fra Møns Klint, som kanaliseres dertil af havstrømmene. Landskabet er derfor karakteriseret af rækker af lave, parallelle strandvolde, hovedsagelig af flintesten. Indtil det 20. århundrede blev Ball Flint bl.a. udvundet til cement- og porcelænsproduktion.

I midten af halvøen ligger Ulvshale Skov, som har været beskyttet siden 1929 og har fået lov til at udvikle sig som landets oprindelige urskov med mange døde og fældede træer. Den oprindelige egeskov blev ødelagt i slutningen af 18. og tidligt De fleste af træerne blev fældet i det 19. århundrede, og området blev brugt til græsning. Fra 1840 til 1860 blev området genbeplantet, hovedsagelig med eg som i den oprindelige skov. Da skovbunden består af strandskråninger, er jorden mager, sandet og stenet. Det betyder, at træerne vokser langsomt og er krumme mange steder i den stenede jord. [1] Der er mange blåbærbuske i skovbunden.

Nord for Ulvshaleskoven findes der udstrakte saltmarskområder, der tjener som græsningsarealer. Sammen med Nyord Enge og Horsnæs udgør disse enge et af de vigtigste fugleområder i landet med mange ynglende kystfugle om sommeren og mange trækfugle om foråret og efteråret. [2]

Ved Ulvshale strand på den østlige side er der et sommerhus og en campingplads. Syd for Ulvshaleskoven ligger et andet feriehus med naturgrunde, især beplantet med fyrretræer. Fra 1976 og frem til sin død i 2015 tilbragte den tyske digter Günter Grass næsten hver sommer i Naturstyrelsens Vogterhus, som ligger mellem Ulvshaleskoven og strandengene. Dele af romanen “The Flounder” blev skrevet her.

Midt i Ulvshale ligger Ulvshalegård, som blev bygget i begyndelsen af 1870’erne af den radikale politiker Carsten Christensen. I dag tilhører den Skov- og Naturstyrelsen og bruges som naturcenter.

Folketingsmand og grundlægger af Rødkilde Højskole, Frede Bojsen, købte i 1879 Vedele enge og en del af skoven og tørlagde Vedele sø. I 1890 købte han Ulvshalegård.

Ulvshale Camping

Uanset om du bare vil slappe af på den smukke sandstrand, nyde den unikke natur på cykel eller blot gå en tur i skovens dybe, stille ro, er Ulvshale altid et sted, hvor krop og sjæl finder harmoni. Og hvor tiden kun forsigtigt påvirker omgivelserne.

>> Websted for campingpladsen i Ulvshale