Semesterbostäder vid Ulvshale strand

Information om Ulvshale

Ulvshale är en halvö och en tätort med samma namn norr om Stege på Møn. Väster om halvön ligger ön Nyord, som skiljs åt av Ulvshale Løb. I sydost gränsar halvön till Hegnede Bakke. Halvön består av material från Møns Klint, som kanaliseras dit av havsströmmarna. Landskapet kännetecknas därför av rader av låga, parallella strandvallar, huvudsakligen gjorda av flinta. Fram till 1900-talet bröts Ball Flint bland annat för cement- och porslinstillverkning.

I mitten av halvön ligger Ulvshale Forest, som har varit skyddad sedan 1929 och får utvecklas som landets ursprungliga urskog med många döda och fällda träd. Den ursprungliga ekskogen förstördes i slutet av 18. och tidigt De flesta träden fälldes på 1800-talet och området användes som betesmark. Mellan 1840 och 1860 återplanterades området, huvudsakligen med ek som i den ursprungliga skogen. Eftersom skogsbotten består av strandbackar är marken mager, sandig och stenig. Detta innebär att träden växer långsamt och är krokiga på många ställen i den steniga jorden. [1] Det finns många blåbärsbuskar i skogsbrynet.

Norr om Ulvshaleskoven finns omfattande saltkärr som fungerar som betesmark. Tillsammans med Nyord Enge och Horsnæs utgör dessa ängar ett av de viktigaste fågelområdena i landet, med många häckande kustfåglar på sommaren och många flyttfåglar på våren och hösten. [2]

Vid Ulvshale strand på den östra sidan finns ett fritidshus och en campingplats. Söder om Ulvshaleskoven ligger ett annat semesterhus med naturtomter, särskilt planterade med tallar. Från 1976 fram till sin död 2015 tillbringade den tyske poeten Günter Grass nästan varje sommar i danska Naturstyrelsens Vogterhus, som ligger mellan Ulvshaleskoven och strandängarna. Delar av romanen Flundret skrevs här.

Mitt i Ulvshale ligger Ulvshalegård, som byggdes i början av 1870-talet av den radikale politikern Carsten Christensen. I dag tillhör den danska skogs- och naturstyrelsen och används som naturcentrum.

Riksdagsledamoten och grundaren av Rødkilde folkhögskola, Frede Bojsen, köpte Vedele ängar och en del av skogen 1879 och tömde Vedele sjö. År 1890 köpte han Ulvshalegård.

Ulvshale Camping

Vare sig du bara vill ligga på den vackra sandstranden, njuta av den unika naturen på cykel eller helt enkelt ta en promenad i skogens djupa, lugna lugn, är Ulvshale alltid en plats där kropp och själ finner harmoni. Och där tiden bara försiktigt påverkar omgivningen.

>> Webbplats för campingplatsen i Ulvshale