Möns geologi

Forord

Geologi er måske den af naturvidenskaberne, hvis fælles resultater er lettest at forstå og af interesse for en bredere offentlighed. Det grundlag, som denne videnskab bygger sine konklusioner på, er enkelt og let forståeligt for alle, og resultaterne er ofte af stor og almindelig interesse, selv om de traktater, som de ofte udspringer af, er meget specielle og tilsyneladende uinteressante.

I håb om, at der er mange glæder at se, som den (mere eller mindre sikre) afslutning på særlige undersøgelser på jorden af en af dens berømte og ofte besøgte naturskønheder kan føre til, har jeg sagt, at disse undersøgelser og konklusioner er tilgængelige i en generel præsentationsform. På denne måde kunne det ikke undgås, at mange detaljer måtte være uinteressante for et større publikum for at retfærdiggøre de almindelige og, efter min mening, ikke uvæsentlige konklusioner i Frelserens øjne, som efter min mening delvist kunne udledes af almindelig geologi, ligesom mange andre kendsgerninger. Nogle af Andres geologiske undersøgelser i Danmark og nabolandene skal berøres for at vække den store læserskare til interesse for de specielle undersøgelser af månerne og for at samle dem i et helt stykke. Begge klasser af læsere ville let kunne genkende, hvad der næsten var bestemt for dem hver især, og hvad de kunne gøre uden at det ville skade dem.

Da jeg anbefaler mit værk til offentlighedens velvilje og glæde, er det mig en fornøjelse at kunne afgive følgende erklæring om et eksemplar, der er sendt til universitetet som en afhandling, for at sikre, at det ikke er uden videnskabelig værdi.

Afhandlingen indeholder en meget omfattende, detaljeret og omhyggelig geognostisk beskrivelse af engen, ledsaget af et stort antal særdeles veludførte gennemsnitstegninger, flere kort over øen og en fremragende profiltegning af hele klippen. Forfatteren har lagt stor vægt på at studere og beskrive kridtformationer og især den mærkelige dannelse af kridt- og kammuslingeskaller. Beskrivelsen er meget præcis og slutningen. Forfatteren har ikke holdt sig helt fri for teoretiske overvejelser og giver et klart og tydeligt billede af klintens sammensætning. Da de andre formationer er meget veludarbejdede, og mens denne beskrivelse af månerne er et værk af videnskabelig værdi, der ikke tilføjer til vores viden om Danmarks geognostiske natur, udvikler værkets teoretiske degn forfatterens ideer med klarhed og indsigt, som det gør godt Også anerkendt blandt udenlandsk litteratur I betragtning af de fremsatte teorier bemærker vi, at vores anerkendelse af værkets værdi ikke indebærer, at de teoretiske overbevisninger, der er fremført i det, er mindreværdige. VZ må være meget ked af, at et så godt arbejde ikke kunne belønnes med prisen og anbefaler Forfattereu som den hotteste til at blive belønnet med medaljen.