Möns geologi

Förord

Geologin är kanske den naturvetenskap vars gemensamma resultat är lättast att förstå och av intresse för en bredare allmänhet. De grunder på vilka denna vetenskap bygger sina slutsatser är enkla och lättförståeliga för alla, och resultaten är ofta av stort och vanligt intresse, även om de fördrag som de ofta bygger på är mycket speciella och till synes ointressanta.

I hopp om att det finns många glädjeämnen att se som det (mer eller mindre säkra) slutresultatet av särskilda undersökningar på marken av en av dess berömda och ofta besökta naturskönheter kan leda till, har jag sagt att dessa undersökningar och slutsatser är tillgängliga i en allmän presentationsform. På detta sätt kunde det inte undvikas att många detaljer måste vara ointressanta för en större publik, för att i Frälsarens ögon rättfärdiga de vanliga och, enligt min mening, oviktiga slutsatserna, som enligt min åsikt delvis kan härledas från vanlig geologi, liksom många fakta. Några av Andres geologiska undersökningar i Danmark och grannländerna måste tas upp för att väcka den större läsarkretsens intresse för de särskilda undersökningarna av månarna och samla dem till ett helt stycke. Båda kategorierna av läsare skulle lätt kunna känna igen vad som nästan var ödesbestämt för var och en av dem och vad de kunde göra utan att det skulle skada dem.

När jag nu rekommenderar mitt arbete till allmänhetens välvilja och glädje är det mig ett nöje att kunna göra följande deklaration av ett exemplar som skickats till universitetet som en avhandling, för att säkerställa att det inte saknar vetenskapligt värde.

Avhandlingen innehåller en mycket omfattande, detaljerad och noggrann geognostisk beskrivning av ängen, tillsammans med ett stort antal mycket väl utförda genomsnittsritningar, flera kartor över ön och en utmärkt profilritning av hela klippan. Författaren har lagt stor vikt vid att studera och beskriva kritbildningen och i synnerhet den märkliga bildningen av krit- och pilgrimsmusslor. Beskrivningen är mycket exakt och slutet. Författaren har inte hållit sig helt fri från teoretiska överväganden och ger en klar och tydlig bild av klintens sammansättning. Eftersom de andra formationerna är mycket väl utarbetade och medan denna beskrivning av månarna är ett arbete av vetenskapligt värde som inte bidrar till vår kunskap om Danmarks geognostiska natur, utvecklar den teoretiska degen i arbetet författarens idéer med klarhet och insikt som det gör väl Också erkänd bland utländsk litteratur Med tanke på de teorier som framförs, noterar vi att vårt erkännande av arbetets värde inte innebär en underlägsenhet av de teoretiska uppfattningar som framförs i det. VZ måste beklaga att ett så bra arbete inte kunde belönas med priset och rekommenderar Forfattereu som den hetaste att belönas med medaljen.